História futbalového štadiónu MTK Leopoldov

40 roky

Mestečko pôvodne nemalo svoje ihrisko a tak sa futbal hrával na plochách kde sa len dalo. A tak sa nasťahoval futbal do priestorov Váhu. Tu sa hrával všetkým možným, nafukovacím mechúrom alebo vypchatou loptou. V rokoch 1930 sa hrával na Gottwaldovom námestí. Pár nadšencov vyhliadlo miesto na vtedajších farských roliach na Trolaskoch, kde sa začal boj o ihrisko. Nadšenci futbalu navážali hlinu a vyrovnávali veľké jamy spôsoboné povodňou. Boli zapožičané koľajnice a vagonky na ktorých sa vozila hlina na ihrisko. Takto sa pomaly sformovala futbalová plocha, ktorá bola v roku 1940 ohradená plotom z dosiek a bol sem dovezený vagón, ktorý slúžil ako prezliekarne a sklad materiálu. Drevenný plot dlho nevydržal, v roku 1943 bol založený požiar a časť plota zhorela. Neskôr ostalo ihrisko úplne bez oplotenia. Významnejšie budovanie sa začalo až po roku 1945. Boli vybudované sedadlá na južnej časti. Žiaľ aj futbalová plocha už nevyhovovala a tak v roku 1973 začala výstavba nového ihriska za Spolkovou záhradou. Toto ihrisko bolo dokončené v roku 1976. Celá športová činnosť sa naň preniesla. Staré ihrisko pred sociálnou budovou sa začalo rekonštruovať. Spočiatku bol realizovaný vývoz starej hliny, neskôr založenie nového základu a drenážnych rúrok na odvodnenie hracej plochy.

60 roky

Myšlienka budovania tribúny a ohradenia dostala podobu až v roku 1965. Vtedajší výbor a nadšenci futbalu začali s výstavbou tribúny a sociálnych zariadení na ihrisku TJ. Bola zakúpená železničná konštrukcia z kovošrotu, ktorý bol v tresnici, tu bola rozobratá a privezená na štadión. Veľkú zásluhu na realizácii vtedajšej výstavby mal tajomník TJ Emil Škrabák. Ďalším veľkým iniciátorom bol Michal Chmelan a Štefan Polačik. Medzi tých, ktorí sa podielali na výstavbe ihriska patril Bartek František, Chovanec Viliám, Šiatkovský Miroslav, Blesák Augustín. Stranou nezostali i vtedajší hráči TJ. Zmeny v projektoch priniesli, že sa upustilo od pôvodného zámeru výstavby tribúny, ale začala sa budovať viac časť miestnosti, aby bola možnosť ubytovania v Leopoldove. Budova bola dokončená v roku 1968 a daná do používania za výdatjen pomoci MsNV. Vzhľadom na to, že budova bola už v tých časoch veľmi malá a nepostačovala rozrastajúcemu záujmu o tento šport, zahájila sa prístavba cca 15-tich metrov k budove.

70 roky

Žiaľ aj futbalová plocha už nevyhovovala a tak v roku 1973 začala výstavba nového ihriska za Spolkovou záhradou. Toto ihrisko bolo dokončené v roku 1976. Celá športová činnosť sa naň preniesla. Staré ihrisko pred sociálnou budovou sa začalo rekonštruovať. Spočiatku bol realizovaný vývoz starej hliny, neskôr založenie nového základu a drenážnych rúrok na odvodnenie hracej plochy.Po dokončení tíchto prác sa na ihrisko vysadila tráva. Nasledovalo slávnostné otvorenie ihriska. Odohralo sa na ňom prvých 10 minút zápasu medzi mužstvami našich futbalistov a oddielu TJ SŠK Hutník Sereď, zbytok sa dohral na tréningovom. A tak sa píše nová história Leopoldovského futbalu, keď naše mestečko má dve hracie plochy.

2000 - 2015

V roku 2009 pribudlo pred areálom nové parkovisko, zrekonštruovalo sa vonkajšie oplotenie a bola daná do užívania nová multifunkčná nafukovacia hala. Túto halu začali využívať i iné oddiely v našom regióne. Hala a celý areál využíva spoločnú budovu MTK Leopoldov. Táto budova bola vybudovaná len pre potreby futbalu v roku 1968. Odvtedy jej priestory sú len udržované a nezodpovedajú využívaniu haly a areálu. Sociálne priestory kapacitne a výbavou nezodpovedajú súčasným normám. V tomto roku vznikol nový stolnotenisový oddiel, ktorý si zrekonštruoval hospodárske priestory za budovou MTK a napojil sa na budovu. Týmto sa zvýšil nápor na sociálne priestory, kabíny a energie. Našim cieľom je vyjsť v ústrety každému občanovi, ktorý má záujem o pohyb a zdravý rozvoj svojho tela. Preto by sme chceli zlepšiť podmienky pre naše mesto a všetky obce v našom regióne, ktoré navštevujú náš areál. V roku 2012 Leopoldovský šport bude oslavovať 100 rokov od svojho vzniku. Na túto veľkú udalosť by sme chceli pre svojich členov a občanov pripraviť dôstojné priestory v našom areáli.

2017

V roku 2017 sa nám podarilo uviesť do užívania zrekonštruovanú budovu MTK. Rekonštrukciu zaplatilo mesto a bola realizovaná na prelome rokov 2016 až 2017.

2020 -

V roku 2020 sme začali postupne s úpravou areálu. Opravil sa plot okolo hlavného ihriska a zrekonštruovala sa hlavná tribúna, kde pribudlo cca 150 nových sedačiek.

Štadión MTK
Copyright Egemenerd