Základné informácie o klube MTK Leopoldov

:: Vedenie a výbor MTK

Predseda občianskeho združenia:
Ing. Arch. Matej Jančár

Tajomník:
Phdr. Jozef Krilek

Ekonóm:
Miroslava Malíková

Členovia výkonného výboru:
Ing. Arch. Matej Jančár
Phdr. Jozef Krilek
Martin Nosál
Tibor Holík
Stanislav Piovarči


Členovia občianskeho združenia:
Juraj Križan
Mgr. Richard Slovák
PhDr. Adrián Baláž, MBA
Ivan Hegeduš
Ľuboš Švestka
Jaroslav Gergič
Tomáš Feigl


:: Tréneri a vedúci mužstiev

A mužstvo:
Tréneri - Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka
Vedúci mužstva - Martin Nosál

U19:
Tréner - Richard Slovák

U13:
Tréner - Ivan Hegeduš

U10
Tréner - Ladislav Svitek

U8
Tréner - Michal Špacír