Sponzori

Názov projektu:   Futbal pre všetkých


Výzva TTSK:   TTSK č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o dotáciu
Dotácia TTSK:   Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy
Registratúrne číslo žiadosti:   08792/2021

Prijímateľ dotácie:   Mestský telovýchovný klub Leopoldov

Výška poskytnutej dotácie:   1000,00 EUR
Spolufinancovanie MTK Leopoldov:   1509,99 EUR
Projekt spolu:   2509,99 EUR

Predkladaný projekt doplnil mobiliár štadióna o 2 prenosné futbalové brány so sieťami pre viacúčelové použitie:

  • pre tréningový proces družstiev MTK Leopoldov všetkých vekových kategórii
  • letné kempy futbalu
  • pre rekreačný futbal
  • využitie pre školské vyučovanie
  • iné športové akcie

MTK Leopoldov by chcelo prilákať aj menšie neorganizované skupiny rekreačných športovcov. Zaktivizovaním aj týchto skupín chce prispieť k celkovému zlepšeniu zdravia ako aj telesnej a duševnej kondície v regióne.

Brány sú umiestnené v areáli štadióna, pre ich zapožičanie volajte na telefónne číslo 0904 674 516 (tajomník MTK Leopoldov)

Powered by, UberGallery
Sponzor projektu